مرخصی اروند

۰۶۱۵۳۵۲۱۲۳۶

درباره ما

این وب سایت متعلق به تعاونی کارکنان گمرک خرمشهر می باشد.
تعاونی گمرک خرمشهر به عنوان متصدی و کارگزار انجام تشریفات قانونی برای ثبت مرخصی خودرو منطقه آزاد اروند تحت نظارت اداره کل گمرک خرمشهر عمل می نماید

تلفن :06153521236

نشانی:  خرمشهر انتهای خیابان فردوسی ساختمان اداره کل گمرک خرمشهر ، طبقه زیرین شرکت تعاونی گمرک خرمشهر